Energetinis efektyvumas

Mūsų specialistai gilinasi į aktualius oro uostų energetinio efektyvumo klausimus, taip pat prisideda, sprendžiant inžinerinius oro uostų peronų, kilimo-tūpimo ir manevravimo takų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros statinių planavimo ir projektavimo uždavinius.