Apie mus

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ tai įmonė profesionaliai valdanti projektus. Įmonėje dirba profesionalūs specialistai nuo pradinės projekto stadijos sprendžiantys biudžeto, kalendorinio grafiko ir finansavimo grafiko klausimus. Statybos specialistai projekto vykdymo eigoje priima svarbius projektavimo ir statybos sprendimus.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ įgyvendina šias veiklos sritis: teritorijų planavimas, poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai vertinimas, statinių projektavimas, statinių projektų vykdymo priežiūra, statybų ir projektavimo valdymas ir administravimas, statinio statybos techninė priežiūra, topografinių, batimetrinių, inžinerinių tinklų planų sudarymas, nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinių matavimų (kadastrinių matavimų) atlikimas, statinių ir įrenginių žymėjimas vietovėje, jų padėties schemų sudarymas, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, planavimo ir projektavimo valdymas, kompleksinių inžinerinių sprendimų teikimas, geologinių (geotechninių) tyrimų atlikimas, profesionalios konsultacijos.

Mes gerai išmanome jūrų, marių ir upių uostų hidrotechnikos statinių projektavimo klausimus.

Lygiai taip pat galime vertingai prisidėti planuojant ir projektuojant hidroenergetinių, vandens transporto, hidromelioracinių iki žuvininkystės, rekreacinių ir kitos paskirties statinius (hidroelektrines jėgaines, krantines, vandens ir žuvų pralaidas, šliuzus, užtvankas, dambas ir bunas, nestabilių šlaitų tvirtinimo ir kitos paskirties objektus).

Projektuojame įvairios paskirties automobilių kelius, gatves, tiltus.

Įmonės darbuotojai teikia eismo srautų tyrimo ir eismo modeliavimo paslaugas, atlieka kelių eismo saugumo auditus. Atlieka projektavimo darbus gatvėms gyvenvietėse, vietinės reikšmės keliams, miško keliams. Siūlome paslaugas nuo vietovės tyrimo, projektinių pasiūlymų parengimo iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Projektavimo metu naudojame modernią programinę įrangą – AutoCAD, Civil 3D bei pažangiausias Lietuvos ir užsienio šalių projektavimo metodikas.

Mūsų specialistai gilinasi į aktualius oro uostų energetinio efektyvumo klausimus, taip pat prisideda, sprendžiant inžinerinius oro uostų kilimo-tūpimo, riedėjimo takų, perono inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros statinių planavimo ir projektavimo uždavinius.

Mūsų įmonė priima aukštos kokybės sprendimus, nes įmonės darbuotojai išmano kvalifikuotus tarptautiniams oro uostams taikomus inžinerinius ir civilinius reikalavimus, skrydžių saugos ir saugumo oro uoste taisykles, taip pat aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir kitus standartus.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ atitinka ISO standartų (ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015; ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008) reikalavimus.