UAB „Vilniaus hidroprojektas“ įgyvendinami vandentvarkos projektai apima:

  • Melioracijos objektai;
  • Vandenvietės;
  • Žuvininkystės objektai;
  • Vandens gerinimo įrenginiai,
  • Upių, ežerų ir jūrų hidrotechnikos statiniai;
  • Nuotekų valyklos;
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tinklai;
  • Dumblo apdorojimo ir deponavimo įrenginiai;
  • Siurblinės.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ specialistai:

 • Teikia profesionalias konsultacijas vandentvarkos klausimais.
 • Atstovauja užsakovo interesams valstybinėse institucijose.
 • Atlieka kompleksinį teritorijų, miestų ir rajonų vandenų ūkio įvertinimą,
 • Atlieka kompleksinį investicinių projektų valdymą,
 • Atlieka autorinę ir techninę statybos bei rekonstrukcijos darbų priežiūrą, teikia FIDIC inžinieriaus paslaugas;
 • Rengia vandentvarkos įmonių būklės įvertinimą, plėtros planus ir galimybių studijas, investicinius verslo planus;
 • Atlieka vandens tiekimo sistemų hidraulinį modeliavimą;
 • Rengia konkursų ir sutarčių dokumentus pagal tarptautinių finansų institucijų, FIDIC, LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
 • Rengia vandenų ūkio specialiuosius planus ir vandentvarkos objektų detaliuosius planus;
 • Rengia vandentvarkos objektų ir sistemų techninius bei darbo projektus.

Kodėl verta rinktis UAB „Vilniaus hidroprojektas“?

 • Dirbdami orientuojamės į užsakovo poreikius, skiriame didelį dėmesį į užsakovo patikėtas užduotis, padedame klientams priimti geriausią sprendimą;
 • Teikiame visas inžinerines paslaugas – nuo galimybių studijos iki investicinio statybos projekto valdymo;
 • Įmonėje dirba profesionalūs specialistai;
 • Aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio kompanijomis;
 • Dirbdami remiamės savo ilgaamže patirtimi.

MES ESAME PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI!