Siekdami savo klientams pasiūlyti tinkamus sprendimus, kiekvieną projektą grindžiame holistiniu principu. Šiuo principu padedame klientams pasirinkti ekonomiškai pagrįstus ir aplinkos požiūriu saugius apsirūpinimo energija būdus.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ įgyvendinami energetikos projektai apima:

 • Slėginius įrenginius;
 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų energetinį ūkį;
 • Kuro saugojimo rezervuarus;
 • Kogeneracines ir trigeneracines jėgaines;
 • Šilumos tiekimo, elektros, naftos produktų, dujų, suspausto oro ir kitus inžinerinius tinklus;
 • Atliekų deginimo gamyklas;
 • Naftos ir dujų gavybos bei perdirbimo įmones;
 • Atomines elektrines;
 • Hidro ir vėjo elektrines;
 • Centralizuoto šildymo sistemas,
 • Katilines;
 • Kompresorines.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ specialistai:

 • Teikia profesines konsultacijas energetinių procesų, pastatų inžinerinių sistemų klausimais;
 • Rengia galimybių studijas, analizes, strateginius ir investicinius verslo planus;
 • Atstovauja užsakovo interesams valstybinėse institucijose;
 • Rengia statybos konkursų darbo ir techninę dokumentaciją;
 • Rengia paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti;
 • Teikia kompleksinio projektų valdymo, projekto vykdymo priežiūros ir techninės statybos priežiūros paslaugas;
 • Rengia energetinių objektų darbo ir techninius projektus.

Kodėl verta rinktis UAB „Vilniaus hidroprojektas“?

 • Dirbdami orientuojamės į užsakovo poreikius, skiriame didelį dėmesį į užsakovo patikėtas užduotis, padedame klientams priimti geriausią sprendimą;
 • Teikiame visas inžinerines paslaugas – nuo galimybių studijos iki investicinio statybos projekto valdymo;
 • Įmonėje dirba profesionalūs specialistai;
 • Aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio kompanijomis;
 • Dirbdami remiamės savo ilgaamže patirtimi.

MES ESAME PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI!