Projektavimo stadijos:

 • Statybinių inžinerinių, ekonominių ir kitų tyrinėjimų atlikimas;
 • Prieš projektiniai pasiūlymai;
 • Projektiniai pasiūlymai;
 • Techninis projektas;
 • Darbo projektas;
 • Statinio projekto vykdymo priežiūra.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ specialistai projektuoja:

 • susisiekimo komunikacijas (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos);
 • inžinerinius tinklus (naftos tinklai, dujų tinklai, vandentiekio tinklai, šilumos tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai, ryšių (telekomunikacijų) tinklai, kiti inžineriniai tinklai);
 • hidrotechnikos statinius (statiniai ir įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai);
 • kitus inžinerinius statinius (Sporto paskirties inžineriniai statiniai, Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.

Kodėl verta rinktis UAB „Vilniaus hidroprojektas“?

 • Dirbdami orientuojamės į užsakovo poreikius, skiriame didelį dėmesį į užsakovo patikėtas užduotis, padedame klientams priimti geriausią sprendimą;
 • Teikiame visas inžinerines paslaugas – nuo galimybių studijos iki investicinio statybos projekto valdymo;
 • Įmonėje dirba profesionalūs specialistai;
 • Aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio kompanijomis;
 • Dirbdami remiamės savo ilgaamže patirtimi.

MES ESAME PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI!