UAB „Vilniaus hidroprojektas“ įgyvendinami aplinkosaugos projektai apima:

 • Infrastruktūros sistemas ir objektus;
 • Naudingųjų išteklių telkinius;
 • Buitinių atliekų sąvartynus;
 • Atliekų tvarkymo sistemas ir objektus;
 • Užterštas teritorijas;
 • Pramonės įmones;
 • Naftos gavybos aikšteles;
 • Energetikos įmones;
 • Degalines  ir kuro terminalus.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ specialistai:

 • Įvertina pavojingų objektų riziką ir rengia avarijų likvidavimo planus;
 • Teikia profesionalias konsultacijas aplinkosaugos klausimais;
 • Atlieka planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;
 • Rengia atliekų tvarkymo planus, projektų galimybių studijas ir investicinius verslo planus;
 • Rengia konkursų ir sutarčių dokumentus pagal tarptautinių finansų institucijų, FIDIC, LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
 • Rengia teritorijų taršos prevencijos ir užterštų teritorijų išvalymo projektus, planuoja monitoringo sistemas, užtikrina jų įdiegimą ir vykdymą;
 • Atlieka autorinę bei techninę statybos ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, teikia FIDIC inžinieriaus paslaugas;
 • Atlieka kompleksinį investicinių projektų valdymą;
 • Rengia inžinierinės infrastruktūros objektų specialiuosius planus;
 • Rengia atliekų tvarkymo, šalinimo, sistemų ir objektų techninius bei darbo projektus;
 • Rengia atliekų tvarkymo objekyų detaliuosius planus.

Kodėl verta rinktis UAB „Vilniaus hidroprojektas“?

 • Dirbdami orientuojamės į užsakovo poreikius, skiriame didelį dėmesį į užsakovo patikėtas užduotis, padedame klientams priimti geriausią sprendimą;
 • Teikiame visas inžinerines paslaugas – nuo galimybių studijos iki investicinio statybos projekto valdymo;
 • Įmonėje dirba profesionalūs specialistai;
 • Aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio kompanijomis;
 • Dirbdami remiamės savo ilgaamže patirtimi.

MES ESAME PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI!