Techninis projekto aprašymas

Tarptautinio Vilniaus oro uosto Kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo techninis projektas

Rekonstruoto kilimo ir tūpimo tako kategorija yra 4E; ilgis 2515 m, plotis su šoninėmis saugos juostomis 60 m. Suprojektuotos 4E kategorijos orlaivių apsisukimo aikštelės abiejuose kilimo tūpimo tako galuose. Rekonstrukcijos projekte numatyta visiškai pakeisti KTT asfalto dangos konstrukcija, suprojektuoti modernią paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, įvertinant didėjančius kritulių kiekius.

Taip pat sustiprinta ir išplaniruota skrydžių saugos juosta, joje įrengta drenažo sistema.

Taip pat rekonstruota signalinė žiburių sistema,  pakeičiant esamus žiburius į elektros energiją taupančius LED tipo žiburius, kas leis sumažinti oro uosto eksploatacijos kaštus.

MK 01 artėjimo žiburių sistema, suprojektuota pagal tikslaus tūpimo kategoriją CAT II, o MK 19 artėjimo žiburių sistema, suprojektuota pagal tikslaus tūpimo kategoriją CAT I.

Bendra rekonstravimo darbų skaičiuojamoji kaina apie 25 Mln. Eur.

Tarptautinio Vilniaus oro uosto Kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo techninis projektas parengtas dirbant jungtinėje veikloje su partneriais UAB Sweco Lietuva ir UAB Pastatų konstrukcijos.